Laatste Nieuws

Vergoeding docenten/instructeurs

11 februari 2015

Vergoedingen voor docenten en instructeurs zullen er altijd zijn! Af en toe is het goed om te kijken of de wijze van uitbetalen past bij de tijd en de systemen die gebruikt worden bij de BOGO.

De BOGO is een onderzoek gestart naar een vereenvoudiging van de administratie van de vergoedingen. Op dit moment ontvangt bijvoorbeeld de docent, naast het normale uurtarief, een extra vergoeding in de vorm van een half uur voorbereidingstijd. De BOGO is voornemens haar uitbetalingswijze te vereenvoudigen en transparanter te maken. Een projectgroep binnen de BOGO gaat dit onderzoeken en bekijken welke consequenties dit heeft voor de docenten en instructeurs. Daarnaast onderzoekt de BOGO of het in de nabije toekomst mogelijk is om uren te declareren via de Mijn VP- app in OTO (cursistenadministratiesysteem van de BOGO). Wanneer er meer duidelijkheid is, hoort u meer van ons!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380