Laatste Nieuws

IFV past examinering leergang Instructeur aan

11 februari 2015

Het IFV heeft met een projectgroep, met daarin vertegenwoordigers vanuit het hele land, het examen instructeur onder de loep genomen en een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het theorie examen zal nog steeds bestaan uit een gesloten vragentoets. Deze moet met een voldoende resultaat zijn afgerond, voordat deelgenomen mag worden aan de praktijksimulatie. Tijdens de praktijksimulatie heeft de kandidaat beschikking over een lesplan van 1 uur (als er een verplaatsing nodig is: 1 uur en 15 minuten); dit in tegenstelling tot het oude examen; hier was maar een half uur voor beschikbaar. Het lesplan wordt inhoudelijk niet beoordeeld, maar is een leidraad voor de examinatoren voor het verloop van de les. De kandidaat krijgt na het lesgeven, dit mag niet korter duren dan 45 minuten, tijd om te reflecteren op de les aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de toetswijzer behorend bij de leergang Instructeur. Twee beoordelaars stellen verdiepingsvragen op didactisch vlak, ten aanzien van de les die de kandidaat heeft gegeven en gebruiken daarbij de beoordelingscriteria waar de kandidaat op heeft kunnen reflecteren. Voor de BOGO geeft het aangepaste examen aanleiding om de lesplannen van de leergang Instructeur door te ontwikkelen. De afdeling opleidingsontwikkeling van de BOGO zal de leergang in de komende periode voorzien van volledig uitgewerkte lesmaterialen en tegelijk uitproberen in twee regio’s. Het doel van de aanpassingen is: onze docenten nog meer handvatten te geven om de deelnemer te ondersteunen bij het reflecteren op zijn/haar manier van les verzorgen en de gemaakte keuzes op didactisch vlak (voor, tijdens en na het lesgeven).

Vanaf 1 augustus 2015 zijn alle materialen die door de BOGO zijn doorontwikkeld voor de leergang Instructeur te vinden in de Mijn VP-app.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380