Laatste Nieuws

ISO certificering voor de BOGO!

20 mei 2015

De BOGO streeft naar continue verbetering van de organisatie. Dit komt nu al op verschillende manieren tot stand, onder andere door:

- Luisteren naar de wensen van de regio.

- Het bezoeken van verschillende lesmomenten

- Evaluaties uitvoeren binnen verschillende doelgroepen

Vanaf juni wordt hier de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem aan toegevoegd.(ISO)

ISO-certificering is een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van normen. Denk hierbij aan onder andere de aanwezigheid van een kwaliteitshandboek, bepalen van kwaliteitsdoelstellingen, het beschrijven van processen en hoe corrigerende maatregelen worden vastgesteld en geborgd. De afgelopen periode is druk gewerkt om aan alle normen te voldoen. Een externe audit (door de KIWA) is gepland op dinsdag 2 juni en donderdag 25 juni. Belangrijke dagen voor de BOGO. Door een externe audit wordt getoetst of ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de norm.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380