Laatste Nieuws

Docentenbijeenkomsten BOGO

20 mei 2015

In maart 2015 is de BOGO gestart met de jaarlijkse docentenbijeenkomsten per leergang. Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomsten is allereerst om als BOGO input van onze docenten te ontvangen. Deze input wordt gebruikt voor het optimaliseren / verbeteren van de leergangen en dienstverlening in de breedste zin van het woord. Daarnaast willen we de docenten die voor ons werken de ruimte geven met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van de lessen. Tenslotte bieden de bijeenkomsten de BOGO een platform om de docent  te informeren over bijzonderheden of lopende ontwikkelingen die van belang zijn in de functie van docent op díe specifieke leergang. Voor een aantal leergangen hebben deze docentenbijeenkomsten inmiddels plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten, die door de deelnemers als zeer waardevol zijn ervaren, is een gevarieerd aantal onderwerpen aan bod gekomen. Vooral het kunnen delen van ervaringen is de deelnemers aan deze bijeenkomsten goed bevallen. De verslagen van de jaarlijkse docentenbijeenkomsten worden naar alle docenten, ook de docenten die niet aanwezig konden zijn, verstuurd zodat iedereen op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen van de leergang waar men als docent de lessen voor verzorgt. Deze bijeenkomsten krijgen een jaarlijks terugkerend karakter.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380