Laatste Nieuws

Bedrijfsbezoek B&W Hattem

20 mei 2015

Burgemeester wordt bevelvoerder....

Op 17 maart jl. hebben burgemeester Wiggers en een aantal wethouders van de gemeente Hattem (B&W) een bedrijfsbezoek gebracht aan de BOGO. Na het openingswoord door Herry Ester, directeur BOGO, was het tijd voor een rondleiding in ons mooie nieuwe pand. In het VR lokaal (Virtueel Trainen) konden B&W meekijken met een les OGS (Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) De regisseur Theo van den Poll en docent Frans van de Wetering waren op dat moment aan het lesgeven aan bevelvoerders in opleiding. Nadat het virtuele incident was afgerond, werd er door Frans feedback gegeven en konden B&W vragen stellen aan de cursisten. Virtueel oefenen is een mooi systeem om de procedures en protocollen te beoefenen. De burgermeester gaf aan dat dit mogelijk ook een optie is om binnen de “oranje” kolom mee te oefenen. De BOGO locatie zou hier overigens uitermate geschikt voor zijn. Na de virtuele wereld was het tijd voor de praktijk! In de bedrijfshal stond een kapstok opgesteld met complete uitrukkleding voor B&W. Burgemeester Wiggers werd benoemd tot bevelvoerder en diende er voor te zorgen dat “zijn ploeg” zich ging voorbereiden. Een aantal opleidingscoördinatoren van de BOGO hadden op het buitenterrein een THV oefening (Technische Hulpverlening) voorbereid. Het betrof een ongeval met beknelling. Er werd kort uitgelegd wat het scenario was en daarna mochten B&W zelf aan de slag om de deuren van het voertuig te verwijderen. Nadat de laatste deur was geknipt werd er aangegeven dat het einde oefening was en tijd om te evalueren. Hierbij kwam naar voren dat teamwork heel belangrijk is in het brandweervak en dat men zeer goed op elkaar ingespeeld moet zijn. Onder het genot van een drankje werd de middag afgesloten. Het was een leerzame middag waarbij het belang van goed opgeleid brandweerpersoneel nog eens duidelijk is geworden.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380