Laatste Nieuws

In company leergang Docent

20 mei 2015

Op 22 april jl. is er een IFV in company leergang Docent gestart op de opleidingslocatie van de BOGO in Hattem. Voor deze dagopleiding zijn zowel deelnemers van de BOGO als externe kandidaten aangemeld. Tijdens de startbijeenkomst, waar ook leerwerkplek- en trajectbegeleiders bij aanwezig waren, is er door de docenten informatie verstrekt over de gang van zaken rondom de leergang en toelichting gegeven op de inhoud, het rooster, de proeven van bekwaamheid en de elektronische leeromgeving. De leergang bevat twaalf lesdagen die meestal om de week plaatsvinden. Voor het afronden van de leergang hebben de kandidaten totaal 2,5 jaar de tijd vanaf de eerste lesdag. Door de vele aanmeldingen die de BOGO heeft ontvangen, was het mogelijk om nog een tweede dagopleiding in te plannen. De startbijeenkomst hiervan is op 23 juni a.s. en de vervolgdagen lopen na de zomervakantie door. Op dit moment vinden er nog selectiegesprekken met potentiele deelnemers plaats. Zodra de deelnemerslijst compleet is krijgen alle deelnemers via het IFV een definitieve uitnodiging en worden de opdrachtgevers geïnformeerd. Voor deze tweede leergang zijn nog een tweetal plaatsen beschikbaar.

Wij wensen de deelnemers van beide groepen veel succes met de leergang!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380