Laatste Nieuws

“Leren leren” leergang Manschap A

22 september 2015

De BOGO faciliteert in het leren en ontwikkelen van cursisten. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Volgens de functie- en competentieprofielen behoort de Manschap A bijvoorbeeld onder meer te beschikken over de competenties leren en reflecteren. De praktijk heeft uitgewezen dat deelnemers het lastig vinden de hoeveelheid informatie te verwerken en hun studie op een goede manier af te ronden naast alle andere werkzaamheden en verplichtingen die mensen hebben. In het onderzoek naar het leerwerkplekleren, dat uitgevoerd is door de regionaal opleidingsmanagers van de BOGO regio’s, wordt aanbevolen om de leergang Manschap A uit te breiden met 1 dagdeel, waarin het “leren leren” centraal staat. De leerwerkplekbegeleiders worden ook uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het “leren leren” kan de impact van leergangen aanzienlijk vergroten door aandacht te schenken aan kernkwaliteiten, (zelf)reflectie, feedback geven (en ontvangen).Het dagdeel valt onder verantwoordelijkheid van de regio’s. Ook de docent van de leergang Manschap A zal aanwezig zijn. Hij of zij kan in dit dagdeel tevens een inschatting maken van welke leerstijlen er in zijn/haar groep zijn vertegenwoordigd en deze kennis gebruiken bij de overige dagdelen in de leergang. Met toevoeging van dit dagdeel hopen we deelnemers goede handvatten te geven om in de toekomst met succes hun opleiding(en) af te kunnen ronden.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380