Structuur opleidingen

In de Wet op de veiligheidsregio's zijn 32 functies binnen de brandweer gedefinieerd, waarbij er een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen repressieve, warme functies en beheersmatige, koude functies. Aan de functies zijn leergangen gekoppeld, die opleiden op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Onderscheid is gemaakt tussen beheersmatige en operationele functies.

De Stichting Brandweeropleidingen BOGO biedt de leergangen tot en met het niveau van bevelvoerder aan. Daarnaast heeft de BOGO bijscholingen en korte cursussen ontwikkeld. Een overzicht van alle opleidingen is in het menu rechts opgenomen.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380