Figuranten

Overzicht figuranten ten behoeve van brandweerleergangen:

Voor een aantal leergangen zijn extra personen nodig om te kunnen oefenen of om een proeve van bekwaamheid te kunnen afleggen. In de startbijeenkomst van de betreffende leergangen wordt besproken om hoeveel figuranten het gaat, waar ze aan moeten voldoen en wie er voor zorgt dat deze mensen er zijn. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van figuranten. Figuranten worden niet vergoed door de BOGO.

Onderstaand een overzicht van de leergangen waarin figuranten benodigd zijn.

Bevelvoerder:
- figuranten t.b.v. oefenen op locatie/oefencentrum
- figuranten t.b.v. proeve van bekwaamheid (brand)

Instructeur:
- figuranten t.b.v. proeve van bekwaamheid (zowel theorie als praktijk)

Voertuigbediener:
- figuranten t.b.v. proeve van bekwaamheid

Manschap B:
- figuranten t.b.v. proeve van bekwaamheid

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380