Vertrouwenspersonen BOGO-regio's

De BOGO biedt docenten en instructeurs de mogelijkheid gebruik te maken van externe ondersteuning in de vorm van een vertrouwenspersoon. Volgens afspraak met de BOGO-regio’s is hiervoor de vertrouwenspersoon van de betreffende regio waarin de docent/instructeur werkzaam is beschikbaar.

IJsselland: De heer Jan Langdeweerd van de Arbounie; op Sharepoint is te vinden hoe hij te benaderen is. 

Gelderland-Midden: Mevrouw Elly Jansen; ellyarnhem@gmail.com; Telefoon /sms / WhatsApp: 0623670099. De vertrouwenspersoon registreert de klachten en de afwikkeling daarvan en rapporteert hier jaarlijks over aan de directie tenzij de klacht de gehele directie betreft, in dat geval rapporteert de vertrouwenspersoon aan het dagelijks bestuur. De rapportage bevat geen tot individuele medewerkers herleidbare gegeven

Gelderland-Zuid: De VRGZ heeft voor de vertrouwenspersoon een contract met GIMD, een landelijke adviesorganisatie die zowel medewerkers, teams als leidinggevenden begeleidt, adviseert, traint en coacht. De vaste vertrouwenspersoon van de VRGZ is mevrouw Mary Vos. Je kunt rechtstreeks contact met haar opnemen op telefoonnummer 06 2245 8697 of per e-mail: m.vos@gimd.nl.

Noord- en Oost Gelderland: Geen opgave ontvangen.

Twente: Ria Harkink; te bereiken via Ria.harkink@arbovitale.nl

Flevoland: Brandweer Flevoland heeft ervoor gekozen een externe vertrouwenspersoon aan te trekken. De vertrouwenspersoon van Tredin voor Brandweer Flevoland is: Henk Hanssen 06-53245233, hanssen@tredin.nl

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380